top of page

MOJE PRÁCE

Od zakončení studií jsem působila jako fyzioterapeut v těchto zařízeních:


FTN chirurgické oddělení
poliklinika Budějovická-fyzioterapie v rámci domácí péče
Diakonie ČCE, středisko Zvonek-masáže fyzicky i mentálně postižených klientů
poliklinika Modřany-ambulance

Práce pro nadační fond Cerebrum (Kraniosakrální terapie určená dětem se specifickými poruchami učení, chování, řeči, neurologickými potížemi, očními vadami apod. Ačkoliv tuto terapii s tímto zaměřením provádíme systematicky poměrně krátkou dobu, už teď můžu zodpovědně potvrdit zkušenost Dr. Upledgera, který se těmto dětem také věnoval a přišel na významnou souvislost mezi určitým postavením lebečních kostí (hlavně kosti klínové) a poruchami učení a chování. Po uvolnění blokád lebečních kostí a zprůchodnění kraniosakrálního systému dochází často k významnému zlepšení potíží těchto dětí a ty pak dokáží lépe zvládat učení.


O mně 


Přehled absolvovaných studijních aktivit, odborných aktivit a kurzů


Gymnázium Karviná 1983-1987
SZŠ Alšovo nábřeží, obor rhb pracovník  1990-1992
kurz Svaly a bolest 1997
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy (Společnost pro myoskeletální medicínu, PhDr. A. Herbenová, V. Bortlíková, V. Bezvodová)  1999
kurz Komplexní terapie ramene (Monada) 2009
kurz Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů (Instruct, Dr. P. Švejcar) 2010
kurz Metodika senzomotorické stimulace (PhDr. A. Herbenová) 2011
atestace v oboru Aplikovaná fyzioterapie 2012
kurz Základy kraniosakrální techniky 1-4 (Mgr. H. Toušková)  2013
Upledger Kraniosakrální terapie 1 (O. Gabriel) 2013
Upledger Kraniosakrální terapie 2 (A. Harvey)  2014
kurz SM system A-D (Dr. Smíšek) 2014
kurz Terapeutické využití kinesio tapu (J. Kobrová, R. Válka) 2015
seminář Membránový systém-práce s energií a mentální detoxikace (R. Neškrabal) 2016
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, registrační číslo 024-0156-8532, vydané 2.5.2014

kurz Viscerální manipulace: Abdomen I (Barral Institut, Pierre Vey) 2017

kurz Viscerální manipulace: Břišní dutina 2 (Bc. Alena Zapletalová) 2017

kurz Viscerální manipulace: Abdomen 1 (Barral Institute, Pierre Vey) 2017

kurz ACT I-IV (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.) 2018

kurz Viscerální manipulace: Pánev (Bc. Alena Zapletalová) 2018

Neuro-vývojová stimulace (Mgr. Marja Volemanová) 2019

kurz Práce s traumatem u dětí (Maggie Kline) 2021

kurz Na hranici zrození-kraniosakrální biodynamika (Etienne Peirsman) 2022

kurz Poplašné systémy a hromosvody-kraniosakrální biodynamika (Etienne Peirsman) 2022

kurz Uvod do biodynamického kraniálního přístupu (Georgia Milne) 2023

 

O MĚ
zuza_tit.jpg
bottom of page